Cine sunt clienţii dumneavoastră?
Clienţii noştri sunt companii industriale, firme de inginerie şi de construcţie care îşi desfăşoară activitatea în petrochimie şi în domeniul agroalimentar.

De ce să colaborăm cu Moreau Engineering?
A lucra cu noi înseamnă în primul rând externalizarea unei părţi a studiilor (proiectelor) dumneavoastră şi câştig de timp pentru a vă putea concentra pe specificul dumneavoastră.

Externalizarea, prin reducerea volumului de studii, vă va optimiza costurile şi va creşte productivitatea. A lucra exclusiv “in forfait” necesită o apreciere fără cusur a proiectului de realizat. Aceasta este rigoarea pe care o punem la dispoziţia dumneavoastră.

 

Care este politica firmei cu privire la respectarea confidenţialităţii datelor?
Prin natura activităţii firmei noastre, noi suntem puşi în situaţia de a utiliza documente sensibile (Proces, CDC, etc...). Acordăm o atenţie deosebită respectării regulilor de confidenţialitate. Este evident că nu doriţi ca roadele cercetărilor şi experimentărilor dumneavoastră să fie divulgate în orice mod.

Sensibili la respectul dreptului de proprietate intelectuală, noi credem că este importantă crearea unui climat de încredere cu clienţii noştri înainte de începerea colaborării.


Ne luăm angajamentul faţă de fiecare client al nostru să nu utilizăm în alte scopuri informaţiile ce se regăsesc pe planurile tehnice, comerciale sau publicitare.


În regie sau ”in forfait” ?
Societatea noastră realizează colaborări numai în regim „in forfait”.
Este adevărat că pentru anumite proiecte poate fi dificilă prevederea cu certitudine a timpilor de studiu, dar noi vom încerca să descompunem lucrarea pentru a identifica informaţiile care lipsesc şi de a minimiza riscurile studiului pentru a vă putea propune o lucrare “in forfait”.


“Aşteptăm comentariile de la clientul nostru!” este un dat de care ţinem cont atunci când calculăm timpii necesari. Timpul de aşteptare a informaţiilor din partea clientului dumneavoastră nu este luat în calcul. În calculele noastre noi ţinem seama doar de timpul efectiv de studiu.


În general, noi alocăm un timp de disponibilitate a resurselor după livrarea finală a documentelor astfel încât să puteţi modifica sau adăuga un element uitat în comentariile anterioare.

 

Care sunt proiectele pentru care ne puteţi subcontracta?
Ne puteţi subcontracta studiul proceselor (competenţele noastre detaliate le găsiţi în secţiunea “Prestaţie”), şi în general studii de birou, actualizarea planurilor prin analogie, retranscrierea planurilor (de pe hârtie pe suport .dwg), ...

 

Cine va fi interlocutorul meu, pe planul comercial şi tehnic?
Începând de la primul contact şi până la sfârşitul proiectului, dumneavoastră nu o să aveţi decât unul şi acelaşi interlocutor.

Contactul dumneavoastră comercial vă va răspunde la toate întrebările  şi va ajuta la definirea proiectului de realizat.

Acesta este şi contactul dumneavoastră pe partea tehnică şi răspunde de derularea studiului şi garantarea calităţii lucrării.

 

Cum se derulează lucrarea?
În funcţie de tipul prestaţiei, noi abordăm lucrul de o manieră diferită.

Scheme :
 Realizare desen
 Prima prezentare la client pentru comentarii
 Integrarea comentariilor de la client,  punerea de repere pe echipamente, accesorii şi identificarea numerelor de linii
 A doua prezentare la client pentru comentariile finale
 Întocmirea listei de linii, de materiale şi tie-in
 Transmiterea documentelor
 
Studiu proces:
 • Realizarea succintă a schiţelor (2D sau de mână) ce prezintă orientativ desenul general al zonei de proces
• Prima prezentare la client pentru comentarii
 • Integrarea comentariilor de la client şi realizarea planurilor 2D (sau 3D în funcţie de complexitate)
•  A doua prezentare la client pentru comentariile finale
• Întocmirea caietului de isometrii şi a listei de materiale (vane şi accesorii)
 Transmiterea documentelor
• Planuri diverse (actualizare planuri sau copierea lor de pe hârtie pe suport .dwg):
 • Realizare plan (sau actualizare)
 • Prezentare la client pentru comentarii
• Integrarea comentariilor
 • A doua prezentare la client pentru comentariile finale
 • Integrarea comentariilor şi transmiterea documentelor.

 

Aş dori să vă contactez, cum procedez?
Apelaţi numărul nostru de telefon : +40 730 102 018. Trimiteţi un e-mail la adresa: jnm@moreau-engineering.com