Compania  MOREAU ENGINEERING SRL, este o companie românească înfiinţată în anul 2005 de către un asociat francez, cu sediul în Timişoara. (contact comercial este situat in nordul Frantei)

Societatea noastră asigură servicii de proiectare şi asistenţă tehnică (supraveghere de şantier) pentru instalaţii industriale în urmatoarele domenii:

• Agroalimentar
• Chimie / petrochimie
• Biotech 
• Sectoare conexe

Domeniul instalaţilor industriale include mai multe activităţi.

Activitatea noastră de bază este proiectarea instalaţiei necesare pentru a transporta un fluid dintr-un punct in altul incluzând traversarea de echipamente si accesorii cum ar fi valve, pompe, schimbatoare termice, reservoare, etc.

Vă putem ajuta cu studiul instalaţiei pentru diferite arii (zone) de prelucrare ale fluidului pâna la obţinerea produsului final dorit.

În acest sens noi elaboram pentru partea de studiu caiete de sarcini, de specificaţii tehnice , PFD, PID, planuri de amplasare, planuri ghid pentru şarpante/pasarele, planuri ghid pentru construcţii civile, planuri ghid pentru rezervoare, liste de materiale, note de calcul, planuri ale instalaţiei industriale (piping) şi isometrii (axonometrii).

În cursul diferitelor proiecte am creat parteneriate cu companii specializate astfel încât astăzi vă putem ajuta cu asistenţă tehnică în proiectarea instalaţiei industriale (piping), în automatizarea proceselor precum şi in faza de supraveghere şantier.