Conştienţi de importanţa pe care o reprezintă confidenţialitatea informaţiilor intr-un mediu concurenţial, societatea noastră se angajează să respecte secretul profesional şi să securizeze informaţiile primite de la clienţi.